Disclaimer Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden over de diensten van CompanyTuning, een handelsnaam van AquaCorn B.V..Hoewel bij de samenstelling alsook bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie uiterste zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd actueel, volledig en correct is.Wij kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan onze zijde sprake is van opzet of aantoonbare grove nalatigheid.De op deze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een consult of ander professioneel management advies.Als service hebben wij een aantal links aan deze website toegevoegd. Daarnaast kan het gebeuren dat derden doorlinken naar pagina’s op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites van derden welke doorgelinkt zijn met (enige pagina van) de website van CompanyTuning. Noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van websites waar wij uit service overweging naar verwijzen.

Privacy CompanyTuning, een handelsnaam van AquaCorn B.V. respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld worden.Bij elk bezoek aan www.companytuning.nl wordt uw ip-adres en indien mogelijk ook de website of e-mail van herkomst herkend. CompanyTuning gebruikt deze gegevens om de functionaliteit en de inhoud van de website te analyseren en te verbeteren.Om u de functionaliteit van deze website te vergemakkelijken maakt CompanyTuning namelijk gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen en waarin door u gemaakte keuzes worden bewaard.Persoonsgegevens, waaronder adres- en e-mailgegevens, worden door CompanyTuning strikt vertrouwelijk behandeld. Het versturen van aanbiedingen en andere commerciƫle uitingen geschiedt alleen met uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger. Uw persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan CompanyTuning, behalve als hiervoor expliciete toestemming is gegeven of als dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.Door u verstrekte gegevens worden opgenomen in een database en worden uitsluitend gebruikt voor het verzamelen van informatie over CompanyTuning.U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen op uw verzoek ook worden gewijzigd of verwijderd. Een dergelijk verzoek kunt u schriftelijk bij ons indienen. CompanyTuning, t.a.v. Directie, Lijsbeth van Villeynstraat 34, 5706 MJ Helmond.